Inner Banner

Kaldıraç Nedir ?

conten

Kaldıraç

Kaldıraç Nedir ?

Finansal piyasalarda yatırımcının daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için daha az sermayeyle daha büyük hacimli işlemler yapılmasına imkan sağlayan sisteme kaldıraç (leverage),  denir.

Forex piyasasının diğer finans piyasalarına göre daha popüler olmasında önemli bir role sahip olan kaldıraç oranı, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bununla birlikte kullanılan kaldıraç oranı işlem yapılan enstrümana, yatırımcının finansal rasyolarına ve kurumdan kuruma göre de değişmektedir fakat tüm bu değişkenlere rağmen üst sınır sabittir. Kaldıraç çok önemli bir güç olduğu gibi doğru kullanılmazsa bu durum yatırımcıların aleyhinede olmaktadır.